Logo JCT amb text 200 px

PONÈNCIA: “DEL MALALT INCURABLE A L’ATENCIÓ PAL.LIATIVA: EL CANVI EN LA MIRADA”.

V Update d'actualització en bioètica, organitzat per l'Institut Borja de Bioètica. Maig 2019. Barcelona.