Ponència: “Del malalt incurable a l’atenció pal.liativa: el canvi en la mirada”.

V Update d'actualització en bioètica, organitzat per l'Institut Borja de Bioètica. Maig 2019. Barcelona.